Francuskie miasta niezmiennie cieszą się ogromną popularnością wśród polskich podróżnych. Autobusy do Francji z Polski kursują więc dosyć często. Większość połączeń autokarowych obejmuje swoim zasięgiem nie tylko największe metropolie takie jak Paryż, Marsylię czy Lyon, ale również nieco mniejsze ośrodki. Można więc powiedzieć, że przed pasażerami wybierającymi przejazdy autokarowe, stoi otworem praktycznie cała Francja. Planując podróż do Francji, warto mieć na uwadze fakt, iż korzystając z autobusów międzynarodowych, można dotrzeć do bardzo wielu ośrodków, w tym do stolic większości departamentów.

Siatka połączeń z Polski do Francji

Zapewne wielu z nas przyjdzie do głowy jedynie Paryż, jednak autokary do Francji obsługują także połączenia do wielu innych miast. Część połączeń ma charakter nieregularny, jednak wyjazdy do największych francuskich metropolii mają charakter stały i odbywają się kilka razy w tygodniu. Wiele firm uwzględnia w swojej ofercie wyjazdy autobusów do Francji także z mniejszych ośrodków w Polsce.

Przepisy wjazdowe

Francja jest członkiem Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen. Obywatele Polski udający się w podróż muszą mieć przy sobie ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy również osób nieletnich i małych dzieci.

Samodzielny przejazd nieletniego

Większość przewoźników zezwala na samodzielną podróż osoby niepełnoletniej, która ukończyła 14 lub 16 lat. Regulacje te mogą różnić się w przypadku różnych firm oferujących autokary do Francji. Regulaminy przewoźników każdorazowo określają wymogi, jakie musi spełnić nieletni, aby mógł odbyć podróż bez opieki osoby dorosłej. Zazwyczaj konieczne jest, aby podróżny posiadał wypełnione oświadczenie od rodzica oraz dowód osobisty lub paszport. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Limity celne

Przepisy wewnętrzne Unii Europejskiej regulują ilość przewożonych artykułów takich jak alkohol czy wyroby tytoniowe. Przestrzega ich oczywiście także Francja. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Służby Celnej: http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/warto-wiedziec-przed-podroza.

Autokary do Francji – zniżki i ceny

Planowanie wyjazdu warto rozpocząć znacznie wcześniej. Bilety do Francji wiążą się z kosztami od 200 PLN do nawet 500 PLN. Mimo to, autobusy do Francji to wciąż warta uwagi i opłacalna metoda podróżowania do tego kraju. Działając z odpowiednim wyprzedzeniem, jest szansa na znalezienie połączeń objętych jedną z licznych promocji. Zazwyczaj dotyczą one jednak wyłącznie przejazdów do dużych miast takich jak Paryż lub Nantes. W większości przypadków przewoźnicy świadczący przejazdy autokarowe do Francji oferują dodatkowe ulgi dla określonych grup pasażerów. Są to zazwyczaj seniorzy, młodzież oraz dzieci.