Kraina ciemnego piwa, kraj czterolistnej koniczyny, wyspa św. Patryka – jakkolwiek nie nazwiemy Irlandii miejsce to w większości kojarzy się jednoznacznie z dobrą zabawą i wspaniałą atmosferą. Jeszcze kilka lat temu większość wyjazdów miała charakter zawodowy, obecnie jednak coraz częściej chcemy sprawdzić co ma nam do zaoferowania ten niezwykle piękny zakątek Europy. Warto jednak pamiętać iż jest to jedna z dłuższych podróży autokarowych jakie można odbyć.

Siatka połączeń z Polski do Irlandii

Kursy międzynarodowe zapewniają przejazd jedynie do Dublina. Autokary do Irlandii wyjeżdżają z kilkudziesięciu miast w Polsce. Podczas podróży należy liczyć się z koniecznością zmiany autokaru w jednym z centrów przesiadkowych wybranego przewoźnika. Odcinek między Wielką Brytanią a Irlandią pokonywana jest promem.

Przepisy wjazdowe

Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen. Obywatele Polski udający się w podróż muszą mieć przy sobie ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy również osób nieletnich i małych dzieci.

Samodzielny przejazd nieletniego

Wyjazd do Irlandii wiąże się, w przypadku przewozu osób niepełnoletnich, ze znacznymi ograniczeniami. Nieletni, których rodzice wybrali autokary do Irlandii, mogą wysłać dzieci w samodzielną podróż pod pewnymi warunkami. Między 16 a 18 rokiem życia do odbycia samodzielnego przejazdu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości oraz pisemnej zgody rodzica. Młodsze dzieci mogą odbyć podróż jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Limity celne

Przepisy wewnętrzne Unii Europejskiej regulują ilość przewożonych artykułów takich jak alkohol czy wyroby tytoniowe. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Służby Celnej: http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/warto-wiedziec-przed-podroza.

Autokary do Irlandii – zniżki i ceny

Z powodu konieczności przejazdu Eurotunelem oraz skorzystania z przeprawy promowej ceny biletów do Irlandii są wyższe niż w przypadku innych krajów Europy Zachodniej. Koszt przejazdu w jedną stronę waha się między 600 a 700 PLN. Większość przewoźników oferuje bilety ulgowe dla określonych grup pasażerów. Zazwyczaj ze zniżek mogą korzystać seniorzy, młodzież oraz dzieci.