Wyjazd na Bałkany nie musi ograniczać się do odwiedzin plaż Grecji i Bułgarii. Jeśli poszukujesz mniej znanych miejsc warto wybrać się do Serbii. Tamtejsze zabytki nadal w większości nie zostały poznane przez turystów z Polski. Wspaniały kościół św. Sawy w Belgradzie czy przerażająca Wieża Czaszek w Nisz czekają na odkrycie.

Siatka połączeń z Polski do Serbii

Większość połączeń ma charakter sezonowy. Autokary do Serbii kursują przez cały rok, jednak w okresie wakacji letnich oferta jest znacznie bardziej zróżnicowana. Odjazdy odbywają się jedynie z kilku miast w Polsce. Docelowo dotrzeć można do kilkunastu ośrodków w całej Serbii takich jak Belgrad, Nisz, czy Nowy Sad.

Przepisy wjazdowe

Serbia nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Strefy Schengen. Obywatele Polski udający się w podróż muszą mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Na pobyt nieprzekraczający 90 dni nie jest wymagane posiadanie wizy.

Samodzielny przejazd nieletniego

Ponieważ większość firm oferujących bilety na autokary do Serbii działa jedynie sezonowo zapisy regulaminów mogą ulegać zmianie. Przed wysłaniem dziecka w samodzielną podróż należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem wybranego przez nas przewoźnika oraz skontaktować się z naszym biurem.

Limity celne

Wymogi dotyczące przewozu wyrobów tytoniowych i alkoholowych nie różnią się od tych dotyczących innych krajów nie będących członkami UE. Ograniczenia dotyczą również wywozu dewiz. Środki pieniężne w kwocie przekraczającej 10 tys. EUR muszą zostać zadeklarowane. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/warto-wiedziec-przed-podroza.

Autokary do Serbii – zniżki i ceny

Koszty podróży do Serbii nie odbiegają zbytno od tego z czym należy się liczyć podczas przejazdu do pozostałych krajów regionu. Cena biletu w jedną stronę waha się zazwyczaj między 300 a 350 PLN. Niektórzy przewoźnicy przygotowali szereg zniżek dla określonych grup pasażerów. Zazwyczaj bilety ulgowe przysługują seniorom, młodzieży oraz dzieciom.