Zakup biletów on-line

Gwarantujemy najniższą cenę biletu
22 123 88 88

Karta stałego klienta

Dla klientów często korzystających z przejazdów międzynarodowych przewoźnicy przygotowali specjalną ofertę : Kartę Stałego Klienta. Wydawana jest osobie, która złoży wniosek oraz spełni wymagane warunki. Dzięki karcie można uzyskać zniżkę przy zakupie biletu danego przewoźnika.

Zestawienie warunków wydania kart i formularze do których należy dołączyć wykorzystane bilety.

Karty Rabatowe

SINDBAD - EUROBUSZ dniem 1 maja 2019 roku firma Sindbad Sp. z o.o. podjęła decyzję o wstrzymaniu wydawania nowych kart "Sindbad Club". Wszystkie karty wydane do tego dnia zachowują swoją ważność i przywileje zgodne z niniejszym regulaminem, pkt. 6.
SINDBAD - EUROBUS VIPZdniem 1 maja 2019 roku firma Sindbad Sp. z o.o. podjęła decyzję o wstrzymaniu wydawania nowych kart „SINDBAD VIP Club”. Wszystkie karty wydane do tego dnia zachowują swoją ważność i przywileje zgodne z niniejszym regulaminem, pkt. 6.
EST LOREKwg. regulaminu