Zakup biletów on-line

Gwarantujemy najniższą cenę biletu
22 123 88 88

Karta stałego klienta

Dla klientów często korzystających z przejazdów międzynarodowych przewoźnicy przygotowali specjalną ofertę : Kartę Stałego Klienta. Wydawana jest osobie, która złoży wniosek oraz spełni wymagane warunki. Dzięki karcie można uzyskać zniżkę przy zakupie biletu danego przewoźnika.

Zestawienie warunków wydania kart i formularze do których należy dołączyć wykorzystane bilety.

Karty Rabatowe

SINDBAD - EUROBUSbilety grupy przewoźnika za 1500 zł
SINDBAD - EUROBUS VIPbilety za 4000 zł zakupionych w ciągu 12 miesięcy na liniach przewoźnika Sindbad
EST LOREKwg. regulaminu

Firmowe Karty Rabatowe

SINDBAD - EUROBUSkorzystanie od 12 miesięcy lub 20 biletów przewoźnika Sindbad