Zakup biletów on-line

Gwarantujemy najniższą cenę biletu
22 123 88 88

Jaki rodzaj biletu wybrać?

Przy zakupie można wybrać następujące rodzaje biletów: jednostronny, dwustronny lub dwustronny Open.

 • Bilet jednostronny - bilet na podróż z  lub do Polski ważny tylko w dniu wyjazdu.
 • Bilet autokarowy dwustronny  – bilet na podróż z lub do Polski oraz  na podróż powrotną  - bilet ważny na terminy wpisane w bilecie.
 • Bilet autokarowy dwustronny typu „OPEN” - bilet na podróż z lub do Polski z określonym terminem wyjazdu oraz podróż powrotną, której termin w momencie zakupu nie jest określony. Termin powrotu ustala się w podanych przez przewoźnika placówkach lub telefonicznie. Bilet na powrót „open” zachowuje swoją ważność w zależności od przewoźnika 3,6 lub 12 miesięcy od daty wyjazdu.

Jakie są możliwości zapłaty za bilet?

Kupując w systemach on-line płatności za bilet dokonujemy za pomocą: kart kredytowych, przelewów elektronicznych lub zwykłych, z konta PayPal. Autoryzacje płatności dokonywane są w szyfrowanym połączeniu na platformach płatności PayU I eCard.

Przy zamówieniach telefonicznych lub mailowych za bilet płaci się tradycyjnym przelewem, kartą przez telefon w systemie VPOS, można także zarezerwowany bilet opłacić gotówką w jednym z naszych biur.

Jak można bilet otrzymać?

Przy zakupie biletu on-line drukują Państwo bilet z systemu. Jeśli bilet był zamawiany u konsultanta (telefonicznie lub mailowo) to mogą Państwo bilet otrzymać: pocztą elektroniczną (w formacie PDF do wydruku), przesyłką pocztową lub odebrać w jednym z biur w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, Lublinie, Olsztynie, i Piotrkowie Trybunalskim. Biura znajdują się na dworcach autobusowych, z których często są realizowane kursy międzynarodowe. Istnieje możliwość odbioru biletu u kierowcy, ale tylko po wcześniejszych ustaleniach z naszym biurem.

Czy można wykupić bilet u kierowcy?

Nie ma możliwości rezerwowania u nas biletów, które będą do wykupienia w autobusie. Istnieje możliwość wykupienia biletów, które będą do odbioru w autokarze – sytuacja taka musi być jednak wcześniej ustalona z naszym biurem.

Czy jestem ubezpieczony na czas podróży?

Zakup biletu zapewnia również ubezpieczenie NNW na czas przejazdu, ale obejmujące jedynie wypadki mające miejsce podczas podróży w autokarze. Inne zdarzenia losowe nie są objęte tym ubezpieczeniem. Polecamy wykupić dodatkowe ubezpieczenie na czas podróży i pobytu za granicą, które obejmie zarówno NNW, koszty leczenia jak i inne opcje wybrane podczas zakupu.

Jak zmienić datę wyjazdu, datować OPEN lub zwrócić bilet?

 • Bilety zakupione on-line: zmiany/zwroty wykonuje się samodzielnie przy pomocy otrzymanych pocztą elektroniczną danych dostępowych w systemie, w którym zakupiony był bilet.
  • EUROTICKET : potrzebny numeru transakcji i PIN.
  • VOYAGER : nadany numer GID, nazwisko pasażera. W poczcie dostępny jest również link do ponownego wydruku.
 • Dla biletów zakupionych bez płatności on-line, konieczny jest kontakt z konsultantem serwisu poprzez email cp@aura.pl lub telefonicznie na numer 22 123 88 88.

Czy są bilety ulgowe?

Większość przewoźników przygotowało specjalne zniżki dla określonych grup pasażerów. Zazwyczaj do przejazdu ulgowego upoważnieni są seniorzy, młodzież oraz dzieci. Należy pamiętać, że każda z firm może inaczej określać kategorie klientów, którym przysługuje możliwość skorzystania ze zniżek.

Jak uzyskać zniżkę dla Stałego Klienta?

Aby skorzystać ze zniżki dla Stałego Klienta, trzeba mieć nadany numer klienta wybranego przewoźnika. Aby uzyskać taki numer i status Stałego Klienta należy wysłać do przewoźnika lub złożyć w naszym biurze wniosek wraz z wymaganą ilością/wartością wykorzystanych wcześniej biletów. Warunki i wnioski wymagane przez przewoźników są dostępne na naszej stronie, więcej informacji można uzyskać w naszych biurach.

Czy można kupić bilet innej osobie?

Aby kupić bilet innej osobie należy mieć wymagane dane do wystawienia biletu: imię i nazwisko pasażera, datę urodzenia, czasem wymagany jest również telefon kontaktowy. Należy pamiętać o dostarczeniu biletu osobie wyjeżdżającej (osobiście lub przesłać do wydruku), jeśli nie ma takiej możliwości trzeba ustalić formę odbioru biletu przez pasażera z naszym biurem.

Ile bagażu można zabrać?

Dokładne informacje na temat ilości i wielkość bagażu, są podane w Warunkach Przewozu. Każdy przewoźnik ma określone limity, ważne jest, aby bagaż podręczny był w wymiarach pozwalających na umieszczenie pod siedzeniem lub na półce nad siedzeniem pasażera. Istnieje możliwość zabrania bagażu ponad wyznaczony limit za dodatkową opłatą.

Jakie są warunki przewozu osób niepełnoletnich?

Samodzielna podróż osoby niepełnoletniej wiąże się z szeregiem ograniczeń. Dużo zależy od tego dokąd planujemy wysłać naszego podopiecznego. W większości przypadków do samodzielnej podróży konieczne jest posiadanie odpowiedniego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz ukończenie 16 roku życia (czasami próg ten obniżony jest do 13 roku życia). Należy pamiętać, że w przypadku przejazdu do niektórych krajów przepisy dotyczące samodzielnego wyjazdu nieletniego są bardziej restrykcyjne. Przed zakupem biletu dla osoby nieletniej zalecamy kontakt z naszym biurem.

Jak otrzymać fakturę za bilet?

Bilet stanowi podstawę do rozliczenia VAT i kosztów firmy. W szczególnych przypadkach przewoźnicy wystawiają faktury za zakupione bilety. Zamówienie z danymi firmy należy przesłać na nasz adres email cp@aura.pl . Zamówienie należy złożyć w terminie do 7 dni od daty zakupu.

Jak uzyskać dodatkowe informacje o wybranym połączeniu autobusowym?

Większość istotnych informacji dotyczących wybranych przejazdów jest zawarta w Warunkach Przewozu oraz w rozkładach jazdy. Są one dostępne w poszczególnych etapach zakupu biletu przez systemy. Dodatkowe informacje można również uzyskać pisząc na nasz adres email: cp@aura.pl lub dzwoniąc na telefon numer: 22 123 88 88.

Jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy?

W przypadku podróży do krajów zrzeszonych w Strefie Schengen oraz Unii Europejskiej obywatele polscy mogą przekraczać granice posiadając jedynie dowód osobisty (lub paszport). Wyjazd do pozostałych krajów europejskich może wiązać się z koniecznością posiadania paszportu oraz wizy (np. Rosja). Szczegółowe wymagania formalne wiążące się z podróżą do konkretnego kraju można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jaki rodzaj biletu wybrać?

Bilety na Eurotunel można wybrać w jedną stronę lub w dwie strony (na wyjazd i powrót). Początek podróży może następować zarówno z Francji jak i z Anglii.

Eurotunel dzieli bilety także w zależności od terminów przeprawy powrotnej i stosuje dla nich różne ceny:

 • Bilety 2-dniowe - powrót nastąpi w dniu przeprawy lub w dniu następnym.
 • Bilety 5-dniowe - powrót nastąpi w ciągu 5 kolejnych dni wliczając dzień przeprawy.

Najkorzystniejsze cenowo są bilety 2-dniowe, natomiast jeśli przeprawa powrotna przekracza 5-dniowy termin, jest to w zasadzie koszt dwóch pojedynczych biletów.

Dla Eurotunelu Cargo (na samochody ciężarowe) nie ma znaczenia wybór rodzaju biletu. Stosowana jest tu stała cena dla przeprawy bez względu na wykupienie powrotu, ustalenie relacji (Francja-Anglia czy Anglia-Francja) i termin przeprawy. Ceny na Eurotunelu Cargo zależą jedynie od długości pojazdu (do 7,5m, do 13m, powyżej 13m).

Jakie są możliwości zapłaty za bilet?

Po otrzymaniu wyceny bilet można opłacać: przelewem, kartą przez telefon w systemie VPOS, PayPal, gotówką lub kartą w jednym z naszych biur.

Jak można otrzymać bilet?

Bilet stanowi 8 cyfrowy numer, który należy podać na bramce. Może być odebrany w biurze, przesłany pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS.

W jakim czasie można bilet wykorzystać?

W każdym rodzaju biletu (z wyjątkiem biletów na pojazdy ciężarowe - tzw. cargo) oprócz daty należy wybrać godzinę przeprawy. Bilet jest ważny do 2 godzin przed i po podanej godzinie w bilecie w wybranej dacie. Bilety na Eurotunel Cargo są ważne na cały wybrany dzień oraz dzień wcześniej i dzień później.

Jaki rodzaj pojazdu wybrać?

Eurotunel podzielił pojazdy na następujące kategorie:

 • Samochody osobowe - pojazd osobowy do 1,85 m wysokości, używany w celach prywatnych, turystycznych czy biznesowych.
 • Samochody osobowe wyższe niż 1,85m - pojazd osobowy wyższy niż 1,85 m, używany w celach prywatnych, turystycznych czy biznesowych. Pojazd musi posiadać wszędzie szyby.
 • Vany - pojazdy powyżej 1,85 m wysokości, używany w celach prywatnych, turystycznych czy biznesowych. Możliwy jest tu przewóz maksymalnie do 9 osób i towarów na użytek własny. Ta kategoria wyklucza przewóz jakichkolwiek towarów przeznaczonych na odsprzedaż. Maksymalna waga pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony.
 • Minibusy - pojazdy przeznaczone do przewozu osób (do 17 miejsc z kierowcą).
 • Motocykle - każdy motocykl bez przyczepy i bocznego siedzenia. Połączenie motocykla z bocznym siedzeniem jest traktowane jak samochód osobowy.
 • Autokary - każdy pojazd przeznaczony do przewozu osób, posiadający więcej niż 17 miejsc z kierowcą. Cena za autokar nie zależy od liczby pasażerów.
 • Pojazdy z towarami o przeznaczeniu komercyjnym (cargo) - Wszystkie pojazdy przewożące towary przeznaczone na odsprzedaż, w tym ciężarówki. Proszę pamiętać, że Eurotunel przeprowadza kontrole pojazdów pod kątem przewożenia towarów, a kierowcy powinni udowodnić, że przewożone towary nie są przeznaczone na odsprzedaż.
Jeśli nie wiesz, jaką taryfę wybrać, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem

Czy możliwe są zmiany i zwroty biletu?

Bilety na Eurotunel dla samochodów osobowych, vanów, minibusów i motocykli nie podlegają zwrotom, istnieje jedynie możliwość zmiany zakupionego biletu, w ramach wolnych miejsc.

Zwroty za bilety na Eurotunel w przypadku taryf na autokary są możliwe do 22 dni przed datą wyjazdu. Z takich uprawnień są wyłączone bilety na niektóre daty - oznaczone w cenniku przepraw autokarowych.

Zwroty za bilety na przeprawy dla pojazdów ciężarowych (cargo) są możliwe do 2 dni przed datą wyjazdu.

Dostępne zmiany w biletach:

 • daty i godziny przepraw,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • imię i nazwisko w bilecie,
 • rodzaj taryfy,
 • dodać przyczepę,
 • dodać zwierzę.

Zmiana taryfy, daty i godziny przeprawy może wiązać się z dopłatą w związku ze stosowaniem różnych cen w Eurotunelu. Przyczepy i zwierzęta są także dodatkowo płatne.

Jak wygląda przeprawa?

Przeprawa następuje bardzo sprawnie i szybko (w każdą stronę o 2 godziny szybciej niż tradycyjny prom). Najpierw należy podać numer rezerwacji przy bramce wjazdowej i automatycznie odebrać kartę przeprawy. Następnie należy okazać do kontroli paszport lub dowód osobisty. Po odprawie skierować się na odpowiedni pas dla danego pojazdu i wjechać do pociągu po specjalnej rampie.

Podczas przeprawy można zostać w pojeździe lub wyjść z niego na specjalne metalowe chodniki umieszczone obok pojazdu. Toalety w pociągu znajdują się zawsze w pierwszym i ostatnim przedziale.

Jak uzyskać dodatkowe informacje o Eurotunelu?

Większość istotnych informacji dotyczących zakupu biletu i przeprawy Eurotunelem jest zawarta na naszej stronie, w Ogólnych Warunkach Dokonywania Rezerwacji. Dodatkowe informacje można również uzyskać pisząc na nasz adres email cp@aura.pl lub dzwoniąc na telefon numer 22 123 79 00.

Aura w Warszawie

Dw. Zachodni, al. Jerozolimskie 144+48 22 823 68 58Pn - Pt:06:00 - 21:00Sb:06:00 - 20:00Nd:08:00 - 18:00

Aura w Lublinie

Dw. Autobusowy, al. Tysiąclecia 6+48 81 747 74 42Pn - Pt:07:00 - 17:00Sb - Nd:08:00 - 16:00

Aura w Radomiu

Dw. Autobusowy, ul. Prażmowskiego 8+48 48 377 73 10Pn - Pt:09:00 - 16:00